Vi har öppnat för ett fåtal länder inom EU att kunna köpa av Reakto. Priserna är i svenska kronor inklusive svensk moms. Huvudmarknaderna är Danmark och Finland, ett ringa frakttillägg tillkommer och visas i Kassan på hela sammanlagda beställningen. Smidigt och enkelt.